Mẹ em có một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng gửi ngân hàng với thời gian gửi năm tháng và lãi suất 5% một tháng tính số tiền lãi mà mẹ nhận được sau 5 thán

Question

Mẹ em có một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng gửi ngân hàng với thời gian gửi năm tháng và lãi suất 5% một tháng tính số tiền lãi mà mẹ nhận được sau 5 tháng gửi tiền

in progress 0
Reese 4 tuần 2021-08-25T07:14:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:15:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số tiền mẹ nhận sau 1 tháng là

  50000000×5:100=25000000(đồng)

  số tiền mẹ nhận sau 5 tháng gửi tiền là

  25000000×5=125000000(đồng)

  đáp số 125000000 đồng

  0
  2021-08-25T07:15:52+00:00

  Đáp án:

  12,5 triệu

   

  Giải thích các bước giải:

  1 tháng mẹ lãi được số tiền là:

   50 . 5% = 2,5 (triệu)

   Số tiền lãi của mẹ sau 5 tháng gửi là:

   2,5 . 5 = 12,5 (triệu)

   Đáp số: 12,5 triệu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )