Mẹ Gấp 4 lần tuổi con tìm số tuổi của mẹ biết tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi ai nhanh và chính xác hơn ctlhn + cảm ơn + 5

Question

Mẹ Gấp 4 lần tuổi con
tìm số tuổi của mẹ biết tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi
ai nhanh và chính xác hơn ctlhn + cảm ơn + 5 sao

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-09-05T17:38:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:40:32+00:00

  Đáp án:

   `32` tuổi

  Giải thích các bước giải:

  ta có sơ đồ như sau :

  mẹ  : $/-/-/-/-/$

  con : $/-/$

  tổng số phần bằng nhau là :

     `4+1=5` ( phần )

  tuổi của mẹ là :

     `40÷5×4=32` ( tuổi )

          `Đs:` `32` tuổi

  0
  2021-09-05T17:40:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì mẹ gấp 4 lần tuổi con nên con = 1/4 tuổi mẹ

      Mẹ có số tuổi là : 

             40:(1+4) * 4 = 32 (tuổi)

       Con có số tuổi là :

            40-32 = 8 (tuổi )

                      Đáp số : mẹ :32 tuổi

                                   con : 8 tuổi

  @chúc bn hk tốt

  @xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )