mẹ gửi tiết kiệm 8.000.000 đồng với lãi suất tiết kiệm 0,45% một tháng. Sau một tháng mẹ nhận về số tiền lãi là

Question

mẹ gửi tiết kiệm 8.000.000 đồng với lãi suất tiết kiệm 0,45% một tháng. Sau một tháng mẹ nhận về số tiền lãi là

in progress 0
Claire 3 ngày 2021-12-07T01:33:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:34:41+00:00

  @Shin 

  Shin chúc bạn học tốt ạ

  Số tiền lãi mẹ nhận được từ ngân hàng là:

     8000000.0,45%=36000(đồng)

   

  0
  2021-12-07T01:34:53+00:00

  Đáp án:

   3600000 đồng

  Giải thích các bước giải:

   Sau 1 tháng mẹ nhận đc số tiền lãi là:

  8000000 : 100x 45= 3600000 đồng

  Đ/s:3600000 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )