Mẹ hơn con 20 tuổi, sau 5 năm, tổng số tuổi của hai mẹ con là 53, tính tuổi của con hiện nay

Question

Mẹ hơn con 20 tuổi, sau 5 năm, tổng số tuổi của hai mẹ con là 53, tính tuổi của con hiện nay

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-08T17:40:38+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:41:50+00:00

  Đáp án:

        vì sau 5 năm số hiệu giữa tuổi mẹ và con vẫn giữ nguyên nên  

           5 năm sau tuổi của con là :

                (53-20):2 =16,5(tuổi)

          Tuổi con hiện tại là :

                16,5-5= 11,5 (tuổi)     

             (vô lý vì tuổi không thể là số thập phân)

             cho nên đề bạn sai ,mình nói thật đấy bạn không tin thì thử đi 

  0
  2021-09-08T17:42:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tuổi của con sau 5 năm nữa là : 

  ( 53 – 25 ) : 2 = 14 ( tuổi ) 

    Hiện nay, tuổi của con là :

   14 – 5 = 9 ( tuổi ) 

        Đáp số : 9 tuổi 

  Chúc bạn học tốt !

                                                    @caohalinh2008 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )