Mẹ hơn con 24 tuổi.biết 3năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 56 tuổi.Hỏi hiện nay,con bao nhiêu tuổi.?

Question

Mẹ hơn con 24 tuổi.biết 3năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 56 tuổi.Hỏi hiện nay,con bao nhiêu tuổi.?

in progress 0
Ximena 4 tuần 2021-11-12T13:20:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:21:34+00:00

  mẹ vẫn luôn hơn con 24 tuổi
  tuổi con hiện nay:
    (56-24) : 2 – 3 = 13 (tuổi)
  tuổi mẹ hiện nay:
    13 + 24 = 37 (tuổi)

    

   

  0
  2021-11-12T13:21:46+00:00

  Hiện nay, tổng số tuổi của 2 mẹ con:

         56 – ( 3 × 2 ) = 50 ( tuổi )

  Tuổi con hiện nay:

         ( 50 – 24 ) : 2 = 13 ( tuổi )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )