Mẹ hơn còn 27 tuổi.Sau 4 tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tình tuổi Mỗi người hiện nay. Tổng 2 số là 900. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương

Question

Mẹ hơn còn 27 tuổi.Sau 4 tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tình tuổi Mỗi người hiện nay.
Tổng 2 số là 900. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 dư 4. Tìm hai số đó.

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-08-28T07:00:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:01:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:câu 1:

                      mẹ hơn con 27 tuổi thì sau mấy năm mẹ vẫn hơn con 27 tuổi

                                     Tuổi con sau 3 năm nữa là :

                                           27:(4-1)=9(tuổi)

                                      Tuổi mẹ sau 3 năm là :

                                              9+27=36(tuổi)

                                       Tuổi mẹ hiện nay:

                                               36-3=33(tuổi)

                                         Tuổi con hiện nay :

                                                9-3=6(tuổi)

                                                      ĐS:con 6 tuổi

                                                            mẹ 33 tuổi

   câu2:

  Ta có sơ đồ sau:

  SL:|——–|———|——–|———|

  SB:|——–|

  Ta có 4 lần số bé là:

  900-4=896

  Số bé là:

  896 : 4=224

  Số lớn là:

  900-224=676

  Đáp số: SL:676

              SB:224

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )