Mẹ hơn con 27 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi mẹ hiện nay là 9b 36 c31 b17

Question

Mẹ hơn con 27 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi mẹ hiện nay là 9b 36 c31 b17

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-04T20:02:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:03:50+00:00

  ????ı̀???????? ????ı̀???????? ????????̣???????? đ????????????????ℯ̂̃???? ????????ℯ̂́???? ????????????̛́???? ????????̣???? ????????????????̣???? ????????????̂???? ????????????̉ ????????ℯℴ ???????????? đ????̣???????? ????????̉???? ????????????́???????? ????????????̉ <3

  Ta có sơ đồ như sau:

  Con 1 phần, mẹ 4 phần

  Hiệu số phần bằng nhau là: 

     4 – 1 = 3 phần

  Tuổi của con là: 

     27 : 3 x 1 = 9

  Tuổi của mẹ là: 

     27 + 9 = 36 tuổi

  Đáp số: 36 tuổi ( B ) 

  Chúc bạn một ngày tốt lành nhaaa

  Don’t copy pls !! From: @tuannguyen514

  Xin hay nhất + 5 sao + cảm ơn ạ :3

   

   

  0
  2021-08-04T20:03:58+00:00

  Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con nên tuổi con bằng `1/4` tuổi mẹ

  Gía trị của một phần là :

  27 : ( 4-1) = 9 ( tuổi)

  tuổi của con hiện nay là :

  9 x 1 = 9 ( tuổi)

  tuổi của mẹ hiện nay là :

  9 x 4 = 36 ( tuootr)

  Đáp số : con 9 tuổi

              mẹ 36 tuổi

  ⇒ Đáp án B : 36 tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )