Mẹ hơn Linh 25 tuổi. Đến năm 2016 thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 45 tuổi. Hỏi mẹ sinh Linh vào năm nào?

Question

Mẹ hơn Linh 25 tuổi. Đến năm 2016 thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 45 tuổi. Hỏi mẹ sinh Linh vào năm nào?

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-08-25T07:18:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:19:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

    Vì mỗi năm cả mẹ và con đều tăng 1 tuổi nên đến năm 2016, mẹ vẫn hơn con 25 tuổi

                    Đến năm 2016, tuổi của con là:

                             (45 – 25) : 2 = 10 (tuổi)

                   Vậy mẹ sinh Linh vào năm:

                           2016 – 10 = 2006

                                      Đáp số: năm 2006

  0
  2021-08-25T07:19:58+00:00

  Giải:

   Số tuổi của Linh vào năm 2016 là:

         (45 – 25) : 2 = 10 (tuổi)

   Năm mẹ sinh Linh là:

         2016 – 10 = 2006 

                 Đáp số: 2006

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )