Mẹo để biết các góc trong cùng phía sole trong đồng vị khi có 2 đường thẳng song song kiểu gì ạ Giải thích giúp em với Xong em vote 5 sao Cảm ơn nhiều

Question

Mẹo để biết các góc trong cùng phía sole trong đồng vị khi có 2 đường thẳng song song kiểu gì ạ
Giải thích giúp em với
Xong em vote 5 sao
Cảm ơn nhiều ạ
Giúp mình với

in progress 0
Arya 1 năm 2021-08-20T03:03:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:04:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  góc trong có 2 góc cộng lại đều bằng 180

  sole trong có 2 góc ở trong cộng lại đều bằng 180

  đồng vị : có 1 góc trong = 1 góc ngoài 

         

  0
  2021-08-20T03:05:33+00:00

  Mẹo: 

  – Hai góc trong cùng phía sẽ có tổng bằng `180^0` 

  – Hai góc sole trong có ví trí đối nhau so với đường thẳng cắt 2 đường song song

  – Hai góc đồng vị có vị trí cùng vị trí so với đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )