Mĩ có thực hiện thành công chiến lược chính sách đối ngoại không ? vì sao ?

Question

Mĩ có thực hiện thành công chiến lược chính sách đối ngoại không ? vì sao ?

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-11T09:16:30+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T09:18:28+00:00

  Mĩ không thực hiện thành công chiến lược chính sách đối ngoại vì

  -Quan điểm :“Nước Mỹ trên hết” là có thật và chỉ đặt nước mĩ lên hàng đầu

  -Hầu hết tổng thống mĩ các nhiệm kì đều mạnh miệng tuyên bố giải quyết các khúc mắc với các nước nhưng đều không thực hiện được

  -Sự mơ hồ đối với chính sách với Iran, Triều Tiên, Syria

  -Mĩ còn tăng cường can thiệp quân sự vào các nước khác

  -Mục tiêu chưa rõ ràng 

  xin hay nhất + 5 sao + cảm ơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )