Miền nào nước ta có mùa xuân và mùa thu thể hiện rõ nhất ?

Question

Miền nào nước ta có mùa xuân và mùa thu thể hiện rõ nhất ?

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2021-07-16T07:14:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:15:46+00:00

  Mùa thu và mùa xuân thể hiện rõ nét nhất ở miền Bắc của nước ta.
  Giải thích :
  Vì ở miền Bắc có mùa đồng lạnh giá rõ ràng , mùa hè nóng gắt => do vậy thời kì chuyển tiếp giữa hai mùa xuân và thu ở đây cũng thể hiện rõ nét nhất.

  0
  2021-07-16T07:16:06+00:00

  Miền nào nước ta có mùa xuân và mùa thu thể hiện rõ nhất ?

  `->` Miền Bắc 
  Mùa Đông có cái lạnh rõ rệt nhất vì vậy mùa thu và mùa xuân cũng được phân biệt 1 cách rõ rệt ( trước mùa Đông là mùa thu ,sau là mùa xuân ) 

  `Go od luck!`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )