Mình cần ba cái vd về vai trò của đạo đức Đối với cá nhân Đối với gia đình Đối với xã hội Mn giúp e với mai phải thi rồi ????????

Question

Mình cần ba cái vd về vai trò của đạo đức
Đối với cá nhân
Đối với gia đình
Đối với xã hội
Mn giúp e với mai phải thi rồi ????????

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-08T17:30:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:31:59+00:00

  Đối với cá nhân: luôn giữ vệ sinh cá nhân, bảo vệ an toàn bản thân

  Đối với gia đình: học thật giỏi, luôn hiếu thảo với cha mẹ

  Đối với xã hội: không xả rác bừa bãi, luôn bảo vệ môi trường

  0
  2021-09-08T17:32:10+00:00

  a. Đối với cá nhân .
  Hoàn thiện nhân cách con người .
  Giúp con ngưòi có năng lực sống thiện , sống có ích .
  “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó ” ( Bác Hồ )
  b. Đối với gia đình .
  Tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc .
  Nền tảng của hạnh phúc gia đình .
  c. Đối với xã hội .
  Trật tự xã hội được củng cố .
  XH phát triển cao .

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )