Mình cần gấp mn giúp với Cho khung dây tròn đường kính = 24 cm , B= 2,5/pi ,B vuông góc với mp dây .a) Tính từ thông . b) Giảm B xuống 0 tính xuất điê

Question

Mình cần gấp mn giúp với
Cho khung dây tròn đường kính = 24 cm , B= 2,5/pi ,B vuông góc với mp dây .a) Tính từ thông . b) Giảm B xuống 0 tính xuất điên động .

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-04T06:00:58+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:02:29+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\phi  = 0,036Wb\\
  b.{e_c} = \frac{{0,036}}{{\Delta t}}(V)
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  \phi  = BS\cos \alpha  = \frac{{2,5}}{\pi }.\pi \frac{{0,{{24}^2}}}{4}.\cos 0 = 0,036Wb\\
  b.\\
  {e_c} =  – \frac{{\Delta \phi }}{{\Delta t}} =  – \frac{{0 – 0,036}}{{\Delta t}} = \frac{{0,036}}{{\Delta t}}(V)
  \end{array}\)

  0
  2021-10-04T06:02:46+00:00

  a,ϕ=BScosα=2,5/π.π0,24/24.cos0=0,036Wb

  b,ec=Δϕ/Δt=00,036/Δt=0,036/Δt(V)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )