Minh có phải thuyết trình về chủ đề Eco City, các bạn ai rảnh có thể viết hộ mình lời thoại với, mik cảm ơn trước ạ. Viết bằng tiếng Anh nhé, dài càng

Question

Minh có phải thuyết trình về chủ đề Eco City, các bạn ai rảnh có thể viết hộ mình lời thoại với, mik cảm ơn trước ạ. Viết bằng tiếng Anh nhé, dài càng tốt.

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-11T19:00:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:02:02+00:00

  As we all are well familiar with the environment, it is everything which surrounds us naturally and affects our daily lives on the earth. 
  Everything comes under an environment, the air which we breathe every moment, the water which we use for our daily routine, plants, animals and other living things, etc around us. An environment is called healthy environment when natural cycle goes side by side without any disturbance. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally which ruins the human lives.
  Now, in the era of advance living standard of the human being, our environment is getting affected to a great extent by the means of air pollution, noise pollution, deforestation, water pollution, soil pollution, acid rain and other dangerous disasters created by the human beings through technological advancement. We all must take an oath together to protect our natural environment to keep it safe.

  Dịch:

  Như tất cả chúng ta đều quen thuộc với môi trường, đó là mọi thứ xung quanh chúng ta tự nhiên và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta trên trái đất.

  Mọi thứ đều nằm dưới môi trường, không khí mà chúng ta hít thở mỗi khoảnh khắc, nước mà chúng ta dùng cho thói quen hằng ngày, thực vật, động vật và những sinh vật sống khác, v. v. Một môi trường được gọi là môi trường khỏe mạnh khi chu kỳ tự nhiên đi theo bên cạnh mà không có bất kỳ sự nhiễu loạn nào. Bất kỳ loại rối loạn nào trong sự cân bằng của bản chất đều ảnh hưởng đến môi trường hoàn toàn phá hủy cuộc sống con người. 
  Trong thời đại của chuẩn mực sống của con người, môi trường của chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, phá rừng, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, mưa axit và các thảm họa nguy hiểm khác do con người tiến bộ công nghệ. Tất cả chúng ta phải cùng nhau tuyên thệ bảo vệ môi trường tự nhiên của chúng ta để giữ an toàn cho nó như thường lệ.

  #Chúc bạn học tốt

  ~Nhớ cho mình 5sao+đgtn nhé~

  0
  2021-10-11T19:02:09+00:00

  Hi guys, my name is San, today I will introduce Eco City

  -Eco city is very beautiful, it has very tall and modern buildings.
  -The food here is also very delicious but I like the beef the most because it’s fragrant and crispy
  – The people here are very friendly, they help me, but when I get lost
  – Her cars here are very crowded such as cars, motorbikes, bicycles and pedestrians
  – I see: schools, supermarkets, markets, soccer fields , 

  Cho mình xin ctlhn + vote 5 sao + cảm ơn ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )