mình đang cần gấp ai làm đc thì minh vote 5 sao cảm ơn Lập bảng thống kê các chiến thắng tiêu biểu của thời kì Lý Trần và Lê Sơ ?

Question

mình đang cần gấp ai làm đc thì minh vote 5 sao cảm ơn
Lập bảng thống kê các chiến thắng tiêu biểu của thời kì Lý Trần và Lê Sơ ?

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-28T19:48:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T19:49:56+00:00

  Triều Lý:

  – Chống Tống thắng lợi (1075-1077) do Lý Thường Kiệt lãnh đạo

  Ý nghĩa :

  – Đập tan mộng xâm lược Đại Việt của nhà Tống

  – Khẳng định quyền làm chủ đất nước của nhân dân ta

  Triều Trần:

  – 3 lần chống Mông- Nguyên thắng lợi (1258),(1285),(1287-1288) do Trần Quốc Tuấn lãnh đạo

  Ý nghĩa:

  – Đập tan mộng xâm lược Đại Việt của Nhà Nguyên.

  – Để lại bài học vô cùng quý giá

  – Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam

  – Ngăn chặn các cuộc tấn công các nước khác của nhà Nguy

  Triều Lê sơ:

  Nghĩa quân Lam Sơn đánh đuổi quân Minh (1418-1428) do Lê Lợi lãnh đạo

  Ý nghĩa:

  -Chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh

  – Mở ra 1 thời kì phát triển mới- thời Lê sơ

  0
  2021-10-28T19:49:59+00:00

  Thời kì nhà Lý :

  1075 – 1077

  Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống 

  Do Lý Thường Kiệt chỉ huy

  Ý nghĩa :

  + Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Tống

  + Khẳng định chủ quyền lãnh thổ 

  Thời kì nhà Trần :

  1258

  Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ.

  1285

  Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên.

  1287 – 1288

  Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên.

  Do Trần Quốc Tuấn lãnh đạo

  Ý nghĩa :

  + Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Tống

  + Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam 

  + Ngăn chặn nhà Nguyên tấn công các nước khác

  Thời kì Lê Sơ :

  1418 – 1427 

  Khởi nghĩa Lam Sơn

  Do Lê Lợi chỉ huy 

  Ý nghĩa : 

  + Chấm dứt đô hộ thời nhà Minh

  + Mở ra thời kì mới – Lê Sơ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )