Mình đang cần gấp giúp mình vơi sạ Cho tập hợp: A= Tập các ước tự nhiên của 42 B=Tập các ước tự nhiên của 33 Xác định tập A∩B bằng cách liệt kê các ph

Question

Mình đang cần gấp giúp mình vơi sạ
Cho tập hợp:
A= Tập các ước tự nhiên của 42
B=Tập các ước tự nhiên của 33
Xác định tập A∩B bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

in progress 0
Maya 1 tuần 2021-12-03T12:24:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:26:07+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Đáp án: AB={1;3}

   Giải thích các bước giải:

  ​Tập  là tập các ước chung của 42 và 33.

   

  0
  2021-12-03T12:26:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A=(1,2,3,6,7,14,21,42)

  B=(1,3,11,33)

  A∩B=(1,3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )