Mình đg chuẩn bị làm chuyên đề về “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Mọi người kiếm giúp mình 1 vài

Question

Mình đg chuẩn bị làm chuyên đề về “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Mọi người kiếm giúp mình 1 vài tư liệu để làm nhé. Thanks mn ❤️

in progress 0
Melanie 3 tuần 2021-08-15T23:20:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:22:07+00:00

  Bn tham khảo nha❤️

  minh-dg-chuan-bi-lam-chuyen-de-ve-thanh-nien-hoc-tap-ren-luyen-vi-su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hien

  0
  2021-08-15T23:22:11+00:00

  CHỦ ĐỀ THÁNG 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC Hoạt động 1: THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ “BẠN HIỂU GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC” I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: – Học sinh hiểu được nội dung cơ bản và bày tỏ ý kiến về sự nghiệp CNH-HĐH. – Biết xác định quyền và trách nhiệm của thanh niên HS là tích cực, chủ động, tự giác học tập, rèn luyện để sau này góp phần cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. – Tin tưởng vào sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước do Đảng lãnh đạo. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: Thảo luận chuyên đề: 1. Công nghiệp hoá là gì? Vì sao phải tiến hành CNH-HĐH? Có thể xây dựng và phát triển đất nước dựa vào nền sản xuất nông nghiệp như hiện hay được không? Con người sống trong thời đại CNH-HĐH sẽ như thế nào? (Năng động hơn, có tác phong và lối sống công nghiệp…). Để trả lời câu hỏi này, người dẫn CT gợi ý: Muốn phát triển đất nước phải làm cho nền sản xuất nhỏ, thủ công nghiệp hiện nay trở thành nền sản xuất công nghiệp với các máy móc, thiết bị và phương tiện hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học – công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đó chính là công nghiệp hoá. Nhưng nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu, muốn phát triển nhanh, theo kịp các nước trong khu vực, chúng ta phải hiện đại hoá nền công nghiệp. Hiện đại hoá là gì? Đó là nền công nghiệp được áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại nhất ở các khâu,các lĩnh vực sản xuất. Toàn bộ nền sản xuất công nghiệp từng bước được tự động hoá, tin học hoá… trong đó hàm lượng trí tuệ này càn chiếm tỉ trọng lớn trong các sản phẩm được sản xuất ra. 2. Mục tiêu của CNH-HĐH: “Xây dựng đất nước ta thành 1 nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu… văn minh”. ® Đến năm 2020 phấn đấu thành 1 nước công nghiệp. 3. Vai trò của CNH-HĐH trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước: – Làm cho tốc độ phát triển kinh tế – xã hội nhanh hơn, của cải làm ra nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, giá rẻ hơn. – Từ đó có điều kiện đầu tư nhiều hơn cho các công trình công cộng như bệnh viện, trường học, đường giao thông, các công trình văn hoá… nâng cao đời sống nhân dân về cả vật chất lẫn tinh thần. Học sinh có điều kiện học tốt hơn, có đầy đủ các điều kiện để phát triển tối đa cả về thể chất lẫn tinh thần. 4. Quan điểm cơ bản: – Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế. – Xem đây là sự nghiệp của toàn dân. – Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố phát triển. – Lấy khoa học – công nghệ làm động lực. – Lấy hiệu quả kinh tế – xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển. ® Ngoài các điều kiện về vốn, khoa học, công nghệ, cơ sở hạ tầng… thì điều kiện đặc biệt quan trọng là phải có nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu CNH – HĐH. Con đường tốt nhất và duy nhất giúp chúng ta có điều kiện này là đầu tư cho giáo dục. 5. Trách nhiệm, vai trò xung kích của thanh niên…? III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: – Tìm các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động, cần vận dụng các điều 12, 13, 29 trong Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em để hướng dẫn học sinh tìm hiểu, liên hệ việc thực hiện các quyền nói trên trong thực tế. – Nêu mục đích yêu cầu, kế hoạch. thời gian hoạt động cho cả lớp. Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn học sinh khai thác nội dung hoạt động. Câu hỏi có thể đưa ra dưới dạng câu hỏi – đáp hoặc dưới dạng xử lý tình huống. – Giao cán bộ lớp phân công các tổ chuẩn bị câu trả lời (theo nhóm hoặc cá nhân). 2. Học sinh: – Nhận vấn đề (câu hỏi), hội ý thống nhất nội dung, hình thức hoạt động. tiến hành phân nhóm, thu thập những tài liệu cần thiết, chuẩn bị đáp án. – Trang trí lớp, kê bàn ghế phù hợp với hình thức hoạt động. – Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. – Phân công chủ toạ chương trình. IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người phụ trách Nội dung chương trình hoạt động PP&P. tiện Thời lượng Người điều khiển Đóng tiểu phẩm Đại diện nhóm Đại diện nhóm Đại diện nhóm Xung phong I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: + Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình. + Giới thiệu đại biểu, ban cố vấn. II. THẢO LUẬN: 1. Tiểu phẩm dẫn ý 2. Chia nhóm (từ 3 đến 5 nhóm) Chuẩn bị phương tiện Các nhóm trình bày ý kiến, bổ sung. Nội dung: – Nhóm 1: Bàn “Hiểu thế nào là CNH, HĐH?”. – Nhóm 2: Bàn “Mục tiêu của CNH, HĐH đất nước”. – Nhóm 3: Bàn “Vai trò của CNH, HĐH trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước?”. – Nhóm 4: Nêu tóm tắt quan điểm của nhà nước ta trong việc thực hiện CNH, HĐH. – Nhóm 5: Vai trò, trách nhiệm của thanh niên, HS trong công cuộc này. Thể hiện cụ thể ? 3. Thảo luận nhóm –> cả lớp 4. Xen các tiết mục văn nghệ – Bài ca xây dựng – Mùa xuân từ những giếng dầu.. III. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC 1. Lời kết cho tiểu phẩm 2. Đại biểu có ý kiến 3. Đúc kết nội dung: khẳng định niềm tin về CNH, HĐH. Hưởng thành quả \\ Có nghĩa vụ đóng góp (nâng cao trình độ, rèn thể chất, đạo đức…) Chương trình Kịch bản Thảo luận Giấy viết Nhạc, micro 3′ 15′ 15′ 5′ 5′ V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG : (2′) – Viết thu hoạch: Chương trình hành động của bản thân – Nêu nội dung hoạt động tiết sau. Hoạt động 2 THI HÙNG BIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN HỌC SINH TRONG SỰ NGHIỆP “CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC” I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: – Hiểu sâu sắc về vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niên HS về sự nghiệp CNH – HĐH. – Biết xác định trách nhiệm cụ thể của mình, từ đó lập kế hoạch phấn đấu, tự giác học tập, rèn luyện. – Rèn tính mạnh dạn, tự tin trình bày vấn đề trước tập thể: sẵn sàng tham gia các hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: Các đề tài hùng biện: 1. Vai trò, quyền và trách nhiệm của HS trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. 2. Yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH đối với đất nước. 3. Nhiệm vụ của thanh niên HS trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: – Họp cán bộ lớp, BCH chi đoàn, giao trách nhiệm. – Gợi ý tìm các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động, cần vận động các điều 12, 13, 19 trong Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em để học sinh hiểu mình có quyền được thể hiện ước mơ, khát vọng. – Nêu mục đích yêu cầu, kế hoạch. Thời gian hoạt động cho cả lớp. – Kiểm tra sự chuẩn bị // Giải đáp những vướng mắc kiến thức cho HS. 2. Học sinh: – Thành lập Ban tổ chức cuộc thi (theo đội). – Trang trí lớp, kê bàn ghế phù hợp với hình thức hoạt động. – Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, trò chơi, phim ảnh minh hoạ. – Mời đại biểu, Ban giám khảo. Phân công chủ toạ chương trình. IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người phụ trách Nội dung chương trình hoạt động PP&P. tiện Thời lượng MC Đại diện nhóm 1 HS hoặc cả nhóm BGK MC & đội 3 HS BGK GVCN I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: + Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình. + Giới thiệu đại biểu, ban cố vấn. + Khai mạc cuộc thi. (Giới thiệu các đội thi, BGK, cách thi và cho điểm). II. XEM PHIM: (Một số đoạn phim về thành tựu khoa học của thế giới: Về các chế phẩm sinh học mới, công nghệ hoá dầu, chế tạo máy bay, luyện kim màu…). III. TIẾN HÀNH THI HÙNG BIỆN: 1. Thi theo từng nhóm: (Chia lớp thành 3 nhóm để thi theo 3 đề tài) Các hình thức hoạt động cụ thể: – Lời chào. – Đại diện giới thiệu về nhóm mình. – 1 tiết mục văn nghệ – cá nhân phù hợp hát nhóm. (Gợi ý chọn bài có nội dung phù hợp: VN gấm hoa, Tiếng hát trên công trường, Mùa xuân từ những giếng dầu…) – Phần hùng biện (HS đã chuẩn bị, có cho bổ sung. Có thể minh hoạ bằng Tiểu phẩm). ĐỀ TÀI: a. Là TNHS, bạc xác định được vai trò gì, quyền và trách nhiệm gì trong sự nghiệp CNH – HĐH của đất nước? Trả lời: Vai trò: Lực lượng xung kích, chủ chốt… Quyền và trách nhiệm: Thể hiện những ước mơ chính đáng, làm giàu cho bản thân và tổ quốc, vươn lên khẳng định khả năng của tuổi trẻ. b. Muốn sự nghiệp CNH – HĐH thành công, thế hệ TNHS phải đáp ứng được những yêu cầu cụ thể nào? Trả lời: Theo 6 ý gợi ở tài liệu // Trân trọng ý tưởng mới, sáng tạo và chân tình của HS. c. Xác định nhiệm vụ trước mắt của HS hiện nay? Trả lời: Phấn đấu toàn diện // chuyên sâu. Có định hướng học tập rõ, không dao động, không mất niềm tin… 2. BGK nhận xét: Về cách thể hiện ý tưởng, tác phong hùng biện, sức thuyết phục… (có thể lấy biểu quyết trong cả lớp, nếu cân cho bổ sung). Cho điểm: 3 mức (30đ, 20đ, 10đ). Đội nào có minh hoạ Tiểu phẩm + 10đ. 3. Trò chơi tập thể: – Sau phần thi của 2 đội, xen 1 trò chơi. “Hiểu ý nhau. Tên; Tôi là ai – Tôi làm việc ở đâu”. – Cách chơi: Mỗi đội cử 3 HS, phối hợp nhau. + Sau khi nhận đề tài, HS mô tả bằng động tác. + 01 HS đoán nghề nghiệp. + 01 HS đoán nơi làm việc. (2 HS nầy chọn trong những tấm bảng có ghi sẵn, đưa tên – đúng 1 ý được 10đ. Ghép đúng 20đ). 4. BGK công bố kết quả // Hát bài tập thể “Thanh niên thế hệ HCM”. 5. GVCN nhận xét chung về quá trình thực hiện: Củng cố mục tiêu tiết HĐ: Khẳng định đây là sự nghiệp của toàn dân, phải có niềm tin, xác định nhiệm vụ học tập, rèn luyện, kiên trì phấn đấu…// phát thưởng. Kịch bản Phim máy chiếu Hùng biện Micrô nhạc Tiểu phẩm 18 bảng ghép cho 9 lượt (mỗi đội 3 lượt chơi) Quà 4′ 6′ 60′ mỗi đội có khoảng 20′ 10′ 7′ V. ĐƯA ĐỀ TÀI HĐ MỚI : (3′) – Chuẩn bị hoạt động tiết sau. CHỦ ĐỀ THÁNG 10: THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH Hoạt động 1 TÌM HIỂU VỀ VẺ ĐẸP TRONG TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: – Hiểu được vẻ đẹp của tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh ở lứa tuổi vị thành niên và ý nghĩa quan trọng của những tình cảm đó trong việc hình thành nhân cách của các em. – Hiểu thanh niên học sinh có quyền được bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình về tình bạn, tình yêu. – Cùng hợp tác xây dựng mối quan hệ đẹp bình đẳng trong tình bạn, tình yêu. – Có thái độ đúng đắn trong việc xây dựng tình bạn, tình yêu đẹp đẽ, trong sáng và bình đẳng. II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Nội dung 1: 1. Khái niệm tình bạn. 2. Thế nào là tình bạn tốt? 3. Khái niệm tình yêu. 4. Ở lứa tuổi học đường có nên yêu không? Nếu có, chúng ta phải làm thế nào để có tình yêu đẹp? Hình thức: a. Thảo luận hai tình huống về tình bạn và tình yêu: – TH1: Lan và Hương chơi với nhau, Lan nói một vài bí mật của Hương cho các bạn khác nghe. Theo bạn, Lan có phải là người bạn tốt của Hương không? Nếu là Hương, bạn sẽ làm gì? – TH2: Hai bạn Hùng và Nhung chơi rất thân với … đứng yên lặng có thể đọc câu: “Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, toàn thể các bạn học sinh lớp 11… xin hứa với Bác sẽ ra sức học tập và rèn luyện để thực hiện tốt những điều Bác dạy”. 2. Hoạt động thứ hai: Khai mạc hội diễn. – Bí thư chi đoàn tuyên bố khai mạc Hội diễn. – Đọc danh sách ban giám khảo và mời Ban giám khảo vào vị trí của mình. Một đại diện Ban giám khảo nêu yêu cầu và tiêu chuẩn chấm điểm. – Có thể chấm điểm theo thang điểm. + STT. + Đơn vị (cá nhân). + Chủ đề (2 điểm). + Nội dung (3 điểm). + Kỹ thuật biểu diễn (3 điểm). + Tự biên (2 điểm). + Tổng cộng: Chấm điểm xong có thể xếp loại A, B, C. 3. Hoạt động thứ ba: Biểu diễn văn nghệ Theo thứ tự bốc thăm, người dẫn chương trình cá nhân và các tổ lên trình bày tiết mục của mình. Yêu cầu mỗi tiết mục không quá 3 phút. Đảm bảo tính liên tục trong quá trình biểu diễn. – Sau mỗi tiết mục, Ban giám khảo nên cho điểm công khai, thư ký ghi chép để công bố điểm của các tổ vào phần bế mạc. – Các đơn vị và cá nhân trình bày xong, người dẫn chương trình có thể tổ chức 1 trò chơi tập thể để thay đổi không khí biểu diễn. – Người dẫn chương trình công bố kết quả xếp loại. Mời giáo viên chủ nhiệm lên trao giải thưởng cho tập thể và cá nhân theo thứ tự từ giải ba, giải nhì, giải nhất. V. ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: – Giáo viên chủ nhiệm nhận xét đánh giá. Hoạt động 3: THI SÁNG TÁC THƠ CA VỀ BÁC HỒ I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Giúp học sinh nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ với dân tộc. + Thể hiện tình cảm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc. + Khắc sâu trong trái tim mình hình ảnh của vị anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới. + Thể hiện lòng tự hào, kính trọng và biết ơn Bác Hồ qua các tác phẩm, bài viết của mình. + Tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho xã hội. + Rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Viết bài ca ngợi công lao to lớn của Bác đối với dân tộc: – Yêu cầu câu văn diễn đạt trong sáng, rõ ràng, thể hiện được tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn của thanh niên học sinh đối Bác Hồ. – Thông qua bài viết, các em thể hiện sự hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, tự do trình bày ý kiến cá nhân. – Phân tích nhân cách lớn của Bác Hồ thông qua những câu chuyện cảm động về sự ứng xử tinh tế, văn hoá, lịch lãm của Bác trong quan hệ đối ngoại cũng như cử chỉ ân cần, chu đáo của Bác Hồ với đồng bào và thanh thiếu niên. – Ghi nhớ những lời căn dặn của Bác đối với tuổi trẻ Việt Nam. – Bằng những từ ngữ trong sáng, rõ ràng, thể hiện được sự ngưỡng mộ, tôn kính, lòng biết ơn và tình cảm chân thành của thế hệ trẻ Việt Nam đối với lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta. – Người đã đưa dân tộc ta thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của đế quốc thực dân, mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, đó là kỉ nguyên của độc lập, dân chủ và tiến lên CNXH. 2. Sáng tác thơ ca nói lên tình cảm, sự yêu thương, kính trọng đối với Bác Hồ: Thơ, các sáng tác, bài viết về Bác Hồ cần được diễn đạt bằng những từ ngữ trong sáng,, rõ ràng, thể hiện được sự ngưỡng mộ, tôn kính, lòng biết ơn và tình cảm chân thành của thế hệ trẻ Việt Nam đối với lãnh tụ mến yêu của nhân dân ta. 3. Thể loại bài ca: Yêu cầu ca từ phải hàm chứa tình cảm của tác giả đối với Bác Hồ, đồng thời thể hiện sự tôn kính, sự biết ơn, công lao của Người đối với dân tộc và mỗi người dân Việt Nam. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Khi trao đổi nội dung: thi viết bài, sáng tác thơ ca về Bác Hồ. Giáo viên giúp học sinh bồi dưỡng khả năng hình thành quan điểm riêng về công lao của Bác Hồ, có quyền được biểu đạt ý kiến của mình như điều 12, 13 trong Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em đã nêu. + Giáo viên cần nhấn mạnh vào những điểm sau đây: – Giúp học sinh thấy nổi thống khổ của Bác, ngay từ khi còn trẻ tuổi. Người đã ra đi tìm đường cứu nước. – Cần phân tích để các em thấy được sự hy sinh, lòng quyết tâm của Bác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. – Công lao của Bác Hồ thể hiện ở việc sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam. – Công lao của Bác Hồ khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. – Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập dân tộc, thống nhất của dân tộc, cho ấm no hạnh phúc của nhân dân. – Những tình cảm của Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ. Dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn luôn quan tâm tới thế hệ trẻ, tới từng bước đi và sự trưởng thành của lớp lớp công dân tương lai của đất nước. – Tình cảm của Bác đối với thế hệ trẻ thể hiện rất cụ thể và thiết thực. – Bác chăm lo tới việc học tập, tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của học sinh. – Bác vui cùng niềm vui với học sinh, buồn khi thấy các cháu còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. + Giáo viên có thể gọi một số bái hát nói về cuộc đời hoạt động của Bác. “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của Nguyễn Tài Tuệ”. “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của Trần Kiết Tường”. “Thanh niên làm theo lời Bác của Hoàng Hà” – Bác Hồ người là tình yêu tha thiết, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại… “Bác Hồ một tình yêu bao la của Thuận Yến” Nơi đây có túp lều nhỏ xinh… (từ Ra Zơ lip đến Pác Bó của Phạm Long). – Ngàn đài hoa kính dâng lên người… (hát bên tượng đài Hồ Chí Minh của Lưu Hữu Phước). – Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân. Hôm nay Bác gọi và non sông đáp lời… (Bác đang cùng chúng cháu hành quân của Huy Thục). – Ơ… con suối xanh xanh đáng dáng mềm mại thanh thanh xưa Bác ngồi câu cá, vầng trán rộng mông mênh “Suối Lê Nin – Nhạc của Phạm Tuyên, lời thơ của Trần Văn Loa”. – Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn, tên người sống mãi với non sông Việt Nam… (người là niềm tin tất thắng của Chu Minh). – Ai yêu Bác Hồ hơn thiếu niên nhi đồng (ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của Phong Nhã). + Thông qua nội dung các bài hát trên học sinh có thể thấy được lòng dân đối với Bác, tác giả đối với Bác, Bác với mọi người, trong tác phẩm đã được nêu trên. – Hoặc yêu cầu học sinh sưu tầm những mẫu chuyện về Bác Hồ để làm tài liệu tham khảo. – Từ đó các em có sự cảm nhận một cách kính phục, thương yêu sâu sắc đối với lãnh tụ, vị cha già kính yêu, nung thêm lòng nhiệt quyết của các em trong sáng tác của mình, có như thế các bài sáng tác mới đạt được yêu cầu đề ra của chủ đề sinh hoạt tháng 5, mừng sinh nhật Bác. Giáo viên cần nêu ra xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trong nhà trường: Hiểu rõ công lao Bác Hồ, những tình cảm mà Bác dành cho thế hệ trẻ từ đó mỗi học sinh tự xác định: – Trách nhiệm đối với học tập và sự trưởng thành của bản thân. – Trách nhiệm với hoạt động chung của tập thể. – Trách nhiệm với bạn bè. – Trách nhiệm với thầy cô. – Trách nhiệm với gia đình, dòng tộc. – Trách nhiệm với các phong trào địa phương. Chuẩn bị tổ chức: GVCN họp cùng với BCH chi đoàn lớp, cán bộ lớp thống nhất phát động cuộc thi viết bài sáng tác thơ ca về Bác Hồ vào cuối tuần 4 tháng 4. – Gợi hình thức: trình bày sạch đẹp, trang trí lịch thiệp (2 điểm). – Thể loại thơ: các loại thơ, ngâm thơ, hát dân ca nói về Bác (10 câu trở lại). – Đạt yêu cầu nội dung theo yêu cầu nêu ra của GVCN (8 điểm). – Phối hợp cùng với Ban cha mẹ phụ huynh của lớp có giải thưởng cho đúng yêu cầu: (hoặc trích từ quỹ học tập và thi đua hàng tuần để khen thưởng). Dự kiến: 1 giải nhất trị giá: 20.000đ 1 giải nhì trị giá: 15.000đ 1 giải ba trị giá : 10.000đ 2. giải khuyến khích: 5.000đ 2. Học sinh chuẩn bị: BCH lớp và ban cán sự lớp phát động cuộc thi theo đúng yêu cầu (đã thống nhất với giáo viên chủ nhiệm). Động viên và giao chỉ tiêu tối thiểu các tổ phải đạt yêu cầu (cả ba thể loại, xem như tham gia phong trào của tổ). Qui định thời gian chót nộp bài viết cho ban tổ chức cuộc thi hạng chót là tuần ngày 10 tháng 5 (giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng các bạn giỏi văn của lớp nghiên cứu và đánh giá bài viết các bạn và có lời bình cho từng bài cụ thể, và chọn ra số bài đạt yêu cầu, hoặc có ý kiến chấn chỉnh một số phần trong bài viết cho phù hợp với chủ đề, hoặc phù hợp với từng thể loại). – Nếu có bài tự sáng tác thì các em nên nhờ người phổ nhạc và góp thêm về bài hát và có sự tập dợt cho tập thể để thể hiện trong buổi sinh hoạt cuối tháng. Phân công chuẩn bị: – Người điều khiển chương trình là một học sinh có năng động trong tập thể và giọng nói rõ ràng trong sáng. – Chuẩn bị bài hát tập thể “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh… (đầu chương trình). – Bài Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh (giữa chương trình). – Bài Thanh niên làm theo lời Bác (cuối chương trình). (nội dung này giao cho lớp phó văn thể chuẩn bị). – Từng cá nhân có tiết mục được mời giới thiệu và thể hiện tác phẩm của mình (có chấm điểm phong cách trình bày, thông qua bốc thăm thứ tự trình bày). – Ban giám khảo cuộc thi có thể phỏng vấn, hỏi thêm các bạn về nghĩa, xuất xứ, nội dung tác phẩm.. – Ban giám khảo công bố kết quả và trao những phần thưởng của lớp cho các bạn có tác phẩm tốt nhất về Bác kính yêu. – Đánh giá và xếp thành tích của các thành viên tổ nhằm phát huy vai trò tập thể trong từng thành viên của tổ đối với phong trào. Người điều khiển Nội dung hoạt động Thời gian Học sinh được phân công điều khiển Yêu cầu các bạn hát bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. – Nêu lên mục đích yêu cầu và thể lệ cuộc thi. – Nếu thành phần Ban giám khảo, đại biểu tham dự. – Thứ tự các thể loại sau khi bốc thăm. 3′ 3′ Học sinh được phân công điều khiển mời và ý kiến của BGK – Mời bạn có tiết mục đạt lên trình bày (thơ). – Nhận xét góp ý của ban giám khảo và nêu câu hỏi tình huống (2 bạn). – Lớp phó văn nghệ cho trò chơi nhỏ. – Mời bạn có tiết mục tiếp theo trình bày (ngâm thơ). – Nhận xét góp ý của Ban giám khảo và nêu câu hỏi tình huống. – Lớp vỗ tay chúc mừng. 7′ 5′ Lớp phó văn nghệ cho lớp hát Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh 3′ Học sinh được phân công điều khiển mời và ý kiến của BGK Mời bạn có tiết mục đạt lên trình bày (thơ) – Nhận xét góp ý của Ban giám khảo vè nêu câu hỏi tình huống (2 bạn). – Lớp vỗ tay chúc mừng. 7′ Lớp phó văn nghệ Điều khiển trò chơi “đố ráp chữ”. “Ngày sinh nhật Bác” 7′ Học sinh được phân công điều khiển mời và ý kiến của BGK Mời bạn có tiết mục đạt lên trình bày (nhạc). – Nhận xét góp ý của Ban giám khảo vè nêu câu hỏi tình huống (1 bạn). – Lớp vỗ tay chúc mừng. Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. – Các bài đạt yêu cầu được đưa vào tập san kỉ niệm “Mái ấm phổ thông của tập thể lớp…” – Tổng kết cuộc thi và phát thưởng. – Phát động ngay phong trào “Làm theo lời Bác”. – Định hướng sinh hoạt cho tuần kế tiếp. – Kết thúc tiết sinh hoạt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )