Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10km/h hết $\frac{1}{5}$ giờ. Khi về, Minh đạp xe với vận tốc 12km/h. Tính thời gian Minh đi từ trường về

Question

Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10km/h hết $\frac{1}{5}$ giờ. Khi về, Minh đạp xe với vận tốc 12km/h. Tính thời gian Minh đi từ trường về nhà

in progress 0
Katherine 4 tháng 2021-08-30T17:13:29+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:14:29+00:00

  Đáp án:

   `\text{10 phút}`

  Giải thích các bước giải:

   Quãng đường từ nhà đến trường là :

           `10 . 1/5 = 2 ( km )`

  Thời gian Minh đi từ trường về nhà là :

            $\text{2 : 12 = $\dfrac{1}{6}$ ( giờ )}$

     Đổi: $\text{$\dfrac{1}{6}$ giờ = 10 phút}$

  0
  2021-08-30T17:15:18+00:00

       Quãng đường từ nhà Minh tới trường dài là :

         `10 xx 1/5 = 2 ( km )`

        Thời gian để Minh về nhà với vận tốc 12 km / giờ là :

          `2 : 12 = 1/6 ( giờ )`

                    Đáp số : `1/6` giờ .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )