mình đưa ra câu hỏi các bạn trả lời một chữ ví dụ: school là gì? đáp án trường bắt đầu class là gì ? yêu đọc tiếng anh là gì? bạn đọc tiếng anh là gì?

Question

mình đưa ra câu hỏi các bạn trả lời một chữ
ví dụ: school là gì?
đáp án trường
bắt đầu
class là gì ?
yêu đọc tiếng anh là gì?
bạn đọc tiếng anh là gì?
giải xong các bạn nghép các từ lại rồi sẽ thấy điều bất ngờ (hihi)

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-15T18:47:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:48:31+00:00

  school là trường 

  class là lớp 

  yêu đọc tiếng anh là love 

  bạn đọc tiếng anh là you 

  ghép lại :  love you :> 

  0
  2021-09-15T18:49:06+00:00

  – School: trường

  – Class: Lớp

  – Yêu trong tiếng Anh: Love

  – Bạn trong tiếng Anh: you

  `=>` Ghép các từ lại: Love you.

  [vaichuong] -( 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )