Mình hỏi hộ chj mình, chứ lớp 9 mình ko hỉu j hết. Đề bài nè: Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 400km đi ngược chiều và gặp n

Question

Mình hỏi hộ chj mình, chứ lớp 9 mình ko hỉu j hết. Đề bài nè:
Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 400km đi ngược chiều và gặp nhau sau 5h .Nếu vận tốc của mỗi xe không thay đổi nhưng xe đi chậm xuất phát trước xe kia 40 phút thì 2 xe gặp nhau sau 5h22 phút kể từ lúc xe chậm khởi hành. Tính vận tốc mỗi xe.

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-09-12T23:07:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:08:06+00:00

  Gọi x (km/h) là vận tốc của xe chạy nhanh, y (km/h) là vận tốc xe chạy chậm.

  Theo đề : Hai xe khởi hành cùng lúc, đi ngược chiều và gặp nhau sau 5h, ta có :

  5(x+y)=400x+y=805(x+y)=400⇔x+y=80(1)

  Theo đề vế sau, xe đi chậm đến lúc gặp nhau sau 5h22′ =16130(h)=16130(h)

  => Xe nhanh đi hết 1613023=14130(h)16130−23=14130(h)

  14130x+16130y=400(2)⇔14130x+16130y=400(2)

  (1) , (2) Ta có hpt :

  x+y=80

  14130x+16130y=400{x+y=8014130x+16130y=400

  Giải hệ => {x=44y=36{x=44y=36.

  Vậy xe nhanh đi vs vận tốc 44 km/h, xe chậm 36 km/h.

   

  0
  2021-09-12T23:08:55+00:00

  Gọi vận tốc xe đi chậm và xe đi nhanh là a và b (km/giờ) (ĐK: a , b > 0)

  Ta có:

  5 (a + b) = 400

  ⇔ a + b = 80

  ⇒ Xe đi nhanh đi hết $\dfrac{161}{30}$ – $\dfrac{2}{3}$ = $\dfrac{141}{30}$ (giờ)

  ⇔ $\dfrac{141}{30}$a + $\dfrac{161}{30}$b = 400

  Từ trên, ta có hpt:

  a + b = 80

  $\dfrac{141}{30}$a + $\dfrac{161}{30}$b = 400

  Sau khi giải ra ta được a = 44 km/giờ và b = 36 km/giờ

  Vậy vận tốc xe đi nhanh là 44 km/giờ và vận tốc xe đi chậm và 36 km/giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )