Mình hơi thắc mắc bài tập 2 trang 22 môn hoá : Vẫn đề thắc mắc của m là không biết tại sao nó lại co được [H+]=1,0.10 trừ 2 ở đâu Mặc dù có công thức

Question

Mình hơi thắc mắc bài tập 2 trang 22 môn hoá :
Vẫn đề thắc mắc của m là không biết tại sao nó lại co được [H+]=1,0.10 trừ 2 ở đâu
Mặc dù có công thức m đã áp dụng nhưng vẫn k hiểu .mọi người giải thik giùm m nha bài này tra trên mạng có lời giải nhưng vẫn đề m không hiểu lời giải đó nên giúp hộ m nha

in progress 0
Vivian 1 giờ 2021-09-10T02:28:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:30:05+00:00

  Hoá 11 phải không? Đề cho [H+]=0.010M đổi sang lũy thừa cho dễ tính toán hoặc giữ nguyên tính vẫn được.
  0.010=1×10-² đó

  0
  2021-09-10T02:30:34+00:00

  Có lẽ đề là “1 lít dd HCl pH=2”? 

  Từ pH=2, suy ra $[H^+]=10^{-2}=0,01M$ do $pH=-\lg[H^+]$, hay $pH=-\log_{10}[H^+]$ 

  $\log_ab=x\Leftrightarrow a^x=b$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )