Mình xin công thức điện trở nối tiếp và // tặng các bạn 60 điểm

Question

Mình xin công thức điện trở nối tiếp và // tặng các bạn 60 điểm

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-11-28T13:28:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:30:11+00:00

  Đáp án:

   + Công thức tính điện trở mắc nối tiếp 

  Cường độ dòng điện : I=I1=I2=…=In

  Hiệu điện thế : U= U1+U2+..+Un

  Điện trở tương đương Rtđ= R1+R2+…+Rn

  + công thức tính  điện trở mắc song song

  Cường độ dòng điện I= I1+I2+..+In

  Hiệu điện thế U= U1=U2=…=Un

  Điên trở tương đương ;

  1/Rtđ = 1/R1+1/R2+ 1/R3+…..+ 1/Rn

  Với đoạn mạch chỉ có hai điện trở 

  Tgđ= R1.R2/R1+R2 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-28T13:30:22+00:00

  Đáp án:mạch nối tiếp thì U=U1+U2.          I =I1=I2.       R=R1+R2.      Còn // thì U=U1=U2.      I= I1+I2.       R =(R1*R2)/(R1+R2)

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )