mình sắp nộp bài rồi lẹ : 1. Số lượng loài động vật đa dạng phong phú là bao nhiêu 2. Nêu môi trường đa dạng của đv 3. Phân biệt điểm giống và khác g

Question

mình sắp nộp bài rồi lẹ :
1. Số lượng loài động vật đa dạng phong phú là bao nhiêu
2. Nêu môi trường đa dạng của đv
3. Phân biệt điểm giống và khác giữa đv và tv

in progress 0
Harper 26 phút 2021-09-09T14:05:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:07:27+00:00

  Đáp án

  Câu 1 : Quà vài tỉ năm tiến hoá giới động vật vô cùng đa dạng và phong phú với khoảng 1.5 triệu loài đã được phát hiện 

  Câu 2 : các loài động vật sống ở nhiều môi trường khác nhau và thích nghi với những môi trường khác nhau 

  Câu 3 : 

  * Giống nhau : 

  + Đều có cấu tạo tế bào 

  + Đều có khả năng lớn lên và sinh sản 

  * Khác nhau : 

  + Đặc điểm dinh dưỡng :

  – Thực vật : có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể .

  – Động vật : không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ mà sử dụng chất hữu cơ có sẵn 

  + Khả năng di chuyển :

  – Thực vật không có khả năng di chuyển 

  – Động vật có khả năng di chuyển

  + Cấu tạo thành tế bào :

  – Thực vật có thành tế bào xellolose

  – Động vật không có 

  + Hệ thần kinh và giác quan : 

  -. Thực vật không có hệ thần kinh 

   – Động vật có hệ thần kinh và giác quan

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-09T14:07:39+00:00

  Bạn tham khảo!
  1. Số lượng loài động vật đa dạng phong phú là bao nhiêu?
  $→$ Khoảng 1.5 triệu loài đã được phát hiện
  2. Nêu môi trường đa dạng của đv?
  $→$ Động vật phân bố khắp nơi và sống ở các môi trường khác nhau

      Ở mỗi môi trường động vật có những biến đổi thích nghi
      Động vật ở vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn đv ở vùng ôn đới và nam cực
  3. Phân biệt điểm giống và khác giữa đv và tv?
  $→$ Điểm giống nhau giữa đv và tv :
        + Đều có cấu tạo tế bào
        + Đều có khả năng lớn lên và sinh sản
          Điểm khác nhau giữa đv và tv :
        + Thành tế bào

        + Chất hữu cơ nuôi cơ thể
        + Khả năng di chuyển và hệ thần kinh
  $FbBinhne2k88$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )