mMột ca nô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút, đến B lúc 7 giờ 45 phút và đi với vận tốc 24km/giờ. Tính quãng đường ca nô đi được

Question

mMột ca nô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút, đến B lúc 7 giờ 45 phút và đi với vận tốc 24km/giờ. Tính quãng đường ca nô đi được

in progress 0
Josie 1 năm 2021-10-08T17:57:07+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:58:17+00:00

   Thời gian ca nô đi là:

     7 giờ 45 phút-6 giờ 30 phút= 1 giờ 15 phút= 1,25 giờ

   Quãng đường ca nô đi là:

     1,25×24=30(km)

   

  0
  2021-10-08T17:59:05+00:00

  Đáp án:

   30 km

  Giải thích các bước giải:

  TG ca Nô đi từ A đến B là : 

  7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 h 25 phút = 1,25 h 

  QĐ ca Nô đi đc là : 

  24 x 1,25 = 30 ( km ) 

       Đ/S : 30 km . 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )