Mn chỉ em cách cân bằng pt Fe3O4 + HN03 —> Fe(NO3)3 +N20 + H20 ( PT PU OXI HÓA KHỬ)

Question

Mn chỉ em cách cân bằng pt
Fe3O4 + HN03 —> Fe(NO3)3 +N20 + H20
( PT PU OXI HÓA KHỬ)

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-08-23T18:46:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:47:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `8Fe_3O_4 +74HNO_3 ->24Fe(NO_3)_3 +N_2O +37H_2O`
  `8×|Fe^(+8/3)-3 . 1/3e->3Fe^(3+)`

  `3×|2N^(+5)+2.4e->N^(+1)`

  0
  2021-08-23T18:47:33+00:00

  Đáp án:

  $8Fe_3O_4+74HNO_3 →24Fe(NO_3)_3+N_2O↑+37H_2O$

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  XIN CTLHN

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )