Mn giải giúp em 2 câu nay và ạ hứa vote 5 sao ạ câu1: khi cơ thể vậy nuôi cần glyxerin và axit béo thì cần bổ sung thức ăn nào? vì sao? câu2: trong

Question

Mn giải giúp em 2 câu nay và ạ hứa vote 5 sao ạ
câu1: khi cơ thể vậy nuôi cần glyxerin và axit béo thì cần bổ sung thức ăn nào? vì sao?
câu2: trong các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi(bảng 6/103) chất nào cung cấp năng lượng, chất nào cung cấp chất dinh dưỡng để tạo ra sản phẩm chăn nuôi?

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-17T06:42:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T06:44:11+00:00

    2/

    – Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuơi hoạt động và phát triển.

    – Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi còn. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng móng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )