Mn giải giúp mik vs ạ . Em đag thi???? giải câu nào cx đc ạ???? e cảm ơn nhìu ạ Câu 1: vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1945 – 154 dành thắng l

Question

Mn giải giúp mik vs ạ . Em đag thi???? giải câu nào cx đc ạ???? e cảm ơn nhìu ạ
Câu 1: vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1945 – 154 dành thắng lợi
Câu2: vì sao nói chiếng thắng biên giới thu đông 1950 đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-05T16:34:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:35:47+00:00

  1 , Cuộc kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi quy định bởi nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan thuận lợi, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là do cách mạng có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

  2, Chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950 đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của nghệ thuật chiến dịch tiến công trong kháng chiến chống Pháp: Đó là sự kế thừa, kết quả tích lũy những kinh nghiệm của hơn 20 chiến dịch nhỏ trong suốt hơn hai năm trước đó. Đó là nghệ thuật chọn đúng cách đánh chiến dịch, xác định chính xác hướng tiến công và mục tiêu tiến công, bảo đảm chắc thắng trận mở màn chiến dịch, nổi bật nhất là nghệ thuật triển khai thế trận và bố trí lực lượng đánh địch tăng viện để tiêu diệt. 

  0
  2021-08-05T16:35:58+00:00

  Câu 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1945 – 154 dành thắng lợi, vì

  – Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  – Nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, một lòng đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.

  – Đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia.

  – Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh Pháp và thắng Pháp.

  Câu 2: Chiến thắng biên giới thu đông 1950 đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới, vì nó mở ra thời kỳ thế chủ động trên chiến trường hoàn toàn nằm trong tay quân đội cách mạng Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )