Mn giải hộ mình bài này với mai phải nộp cho cô rồi Hai người đi xe máy từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn người thứ nhất đi với vận tốc trung bình 45 km/h ngư

Question

Mn giải hộ mình bài này với mai phải nộp cho cô rồi
Hai người đi xe máy từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn người thứ nhất đi với vận tốc trung bình 45 km/h người thứ hai đi với vận tốc 36 km/h nên đã đến Quy Nhơn chậm hơn người thứ nhất 30 phút Hỏi quãng đường từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn dài bao nhiêu ( tính theo km)

in progress 0
Allison 1 tuần 2021-12-04T16:49:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:51:26+00:00

  Đáp án:

    Đổi 30 phút = 1/2 giờ

   Gọi thời quãng đường hai xe máy đi từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn là x(km) (x>0)

    Thời gian đi hết quãng đường từ Bồng Sơn đễn Quy Nhơn của xe máy thứ nhất là :

         x/45

  Thời gian đi hết quãng đường từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn của xe máy thứ hai là :

      x/36

   Mà người đi xe máy thứ hai chạy chậm hơn xe thứ nhất là 1/2 giờ :

        Nên ta có phương trình sau 

  x/45 + x/36 = 1/2

  <=>36x/1620 + 45x/1620 = 1/2

  <=>81x/1620 = 1/2

  <=> x=1/2 : 81/1620

  <=>x=10 (thỏa mãn)

  Vậy quãng đường từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn dài 10 km

    

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )