mn giải hộ mình với cho 2 điểm A(1; -2) B(3;6). Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB ? A. x + 4y + 10 =0 B. 2x + 8y + 5 =0

Question

mn giải hộ mình với
cho 2 điểm A(1; -2) B(3;6). Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB ?
A. x + 4y + 10 =0 B. 2x + 8y + 5 =0 C. 2x + 8y – 5 =0 D.x + 4y – 10 = 0

in progress 0
Arianna 1 tuần 2021-12-07T18:14:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:15:54+00:00

  Đáp án:

  cho 2 điểm A(1; -2) B(3;6). Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB ? 
  A. x + 4y + 10 =0              B. 2x + 8y + 5 =0            C. 2x + 8y – 5 =0       D.x + 4y – 10 = 0

   Giải thích bước giải:

  Gọi H là trung điểm của AB => H ( 2; 2)

  Ta có: VT AB ( 2;8)

  Phương trình đường trung trực của cạnh AB là: $\left \{ {{qua H ( 2; 2) } \atop {nhận VT AB ( 2;8) là VTPT }} \right.$ 

  => 2 ( x-2) + 8 ( y-2) = 0

  <=> 2x + 8y -20 = 0

  <=> x + 4y -10 = 0

   

  0
  2021-12-07T18:15:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vt AB là Vtpt của đường trung trực(1,4)

  Trung điểm AB có tọa độ là (2,2)

  Suy ra ta có pt là 1(x-2)+4(y-2)

  =x+4y-10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )