Mn giúp e vs E hãy chỉ ra yếu tố siêu hình trong câu nói :”nhìn mặt mà bắt hình dong”

Question

Mn giúp e vs
E hãy chỉ ra yếu tố siêu hình trong câu nói :”nhìn mặt mà bắt hình dong”

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-09-10T12:01:02+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:02:24+00:00

  :”nhìn mặt mà bắt hình dong”

  0
  2021-09-10T12:02:46+00:00

  bắt hình dong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )