Mn giúp em với ạ: hỗn hợp khí X gồm Clo và Oxi Cho X phản ứng vừa hết với một hỗn hợp X gồm 4,8 Mg và 8,1 gam Al sau đó phản ứng thu được 37,05 g hỗn

Question

Mn giúp em với ạ: hỗn hợp khí X gồm Clo và Oxi Cho X phản ứng vừa hết với một hỗn hợp X gồm 4,8 Mg và 8,1 gam Al sau đó phản ứng thu được 37,05 g hỗn hợp rắn z gồm muối clorua và oxit của 2 kim loại phần trăm theo khối lượng của clo trong hỗn hợp x là?

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-11-20T22:43:18+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T22:44:33+00:00

  Đáp án:

   $nMg=\frac{4,8}{24}=0,2$

  $nAl=\frac{8,1}{27}=0,3$

  $71nCl_{2} + 32nO_{2}=37,05-4,8-8,1$

  $2nCl_{2}+4nO_{2}=2nMg+3nAl=1,3$

  ⇒$\left \{ {{nCl_{2}=0,25} \atop {mO_{2}=0,2}} \right.$ 

  $\%mCl_{2}=\frac{0,25.71}{37,05-4,8-8,1}.100=73,5\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )