????????????Mn giúp mìk với ạ???????????? C1: Hãy chứng minh ko khí vừa là chất dẫn điện vừa là chất cách điện. C2: So sánh dòng điện trog kim loại và dòng điện

Question

????????????Mn giúp mìk với ạ????????????
C1: Hãy chứng minh ko khí vừa là chất dẫn điện vừa là chất cách điện.
C2: So sánh dòng điện trog kim loại và dòng điện qui ước.

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-20T20:10:34+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:11:40+00:00

  Đáp án:

  Có thể là một trong các trường hợp sau:

  – Trong mạch điện thắp sáng bóng đèn pin, khi công tắc ngắt, giữa hai chốt công tắc là không khí, đèn không sáng. Vậy bình thường không khí là chất cách điện.

  – Trong mạch điện thắp sáng bóng đèn compac, khi công tắc ngắt, giữa hai chốt công tắc là không khí, đèn không sáng. Vậy bình thường không khí là chất cách điện.

  – Các dây tải điện đi xa, không có vỏ bọc cách điện, tiếp xúc trực tiếp với không khí. Giữa chúng không có dòng điện nào chạy qua không khí.

  Dòng điện trong mạch có chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng điện tới cực âm của nguồn điện.

  Chiều quy ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-20T20:12:12+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Không khí ở điều kiện thông thường không dẫn điện vì không có các điện tích tự do. Tuy nhiên khi không khí bị ẩm ướt, nó có nhiều các điện tích tự do và do đó cho phép dòng điện đi qua. 

  ⇒ Không khí vừa là chất dẫn điện vừa là chất cách điện.

  Câu 2: Dòng điện trong kim loại và dòng điện quy ước là ngược chiều nhau.

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )