Mn giúp mình nha ! Thanks trước ^ – ^ $\frac{x}{3}$ = $\frac{4}{y}$ $\frac{x}{y}$ = $\frac{22}{35}$

Question

Mn giúp mình nha ! Thanks trước ^ – ^ $\frac{x}{3}$ = $\frac{4}{y}$
$\frac{x}{y}$ = $\frac{22}{35}$

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-10-27T07:50:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:52:12+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Bổ sung đề : Tìm `x,y∈Z`

  Ta có :

  `\frac{x}{3}=\frac{4}{y}`

  `→xy=3.4`

  `->xy=12`

  Mà `x,y∈Z`

  `→xy=12=1.12=2.6=4.3=(-1)(-12)=(-2)(-6)=(-4)(-3)`

  Vậy `x,y∈{1;12};{12;1};{-1;-12};{-12;-1};{2;6};{6;2};{-2;-6};{-6;-2};{3;4};{4;3};{-4;-3};{-3;-4}`

  `——————-`

  Ta có :

  `\frac{x}{y}=\frac{22}{35}` `(ĐK:y\ne0)`

  `→35x=22y`

  `→` $\left\{\begin{matrix}x∈B(22)=\text{{0;±22;±44;±66;…}}& \\y∈B(35)=\text{{0;±35;±70;±105;…}}& \end{matrix}\right.$

  Mà theo `ĐK:y\ne0` `->` Ta loại trường hợp `y=0`

  Vậy `x,y∈{22;35};{-22;-35};{44;70};{-44;-70};…..`

  0
  2021-10-27T07:52:19+00:00

  Đáp án:

  $\frac{x}{3}$ = $\frac{4}{y}$

  => 3 . 4 = x . y

  => x . y = 12

  Ta thấy: 12 = 1 . 12 = 2 . 6 = 3 . 4 = (-1) . (-12) = (-2) . (-6) = (-3) . (-4)

  Vậy các cặp (x; y) tương ứng là: (1; 12); (2; 6); (4; 3); (-1; -12); (-2; -6); (-4; -3); (12; 1); (-12; -1); (6; 2); (-6; -2).

  $\frac{x}{y}$ = $\frac{22}{35}$

  => \(\left[ \begin{array}{l}x ∈ B(22) => x ∈ {±22; ±44; ±66; ……} \\ y ∈ B(35) => y ∈ {±35; ±70; ±105; ……}\end{array} \right.\)

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )