mn giúp mình với Câu 8. Khi quyển sách đứng yên trên mặt bàn nằm ngang, các lực tác dụng lên quyển sách là: A. Trọng lực của quyển sách, lực đỡ của

Question

mn giúp mình với
Câu 8. Khi quyển sách đứng yên trên mặt bàn nằm ngang, các lực tác dụng lên quyển sách là:
A. Trọng lực của quyển sách, lực đỡ của mặt bàn tác dụng lên quyển sách và lực ma sát. Đó là các lực cân bằng.
B. Lực đỡ của mặt bàn tác dụng lên quyển sách và lực ma sát. Đó là hai lực cân bằng.
C. Trọng lực của quyển sách và lực ma sát. Đó là hai lực cân bằng.
D. Trọng lực của quyển sách và lực đỡ của mặt bàn tác dụng lên quyển sách. Đó là hai lực cân bằng.

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-08-23T06:04:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:06:10+00:00

  Đáp án:D

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-23T06:06:38+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

  Khi quyển sách đứng yên trên mặt bàn nằm ngang, các lực tác dụng lên quyển sách là:

  A. Trọng lực của quyển sách, lực đỡ của mặt bàn tác dụng lên quyển sách và lực ma sát. Đó là các lực cân bằng.

  B. Lực đỡ của mặt bàn tác dụng lên quyển sách và lực ma sát. Đó là hai lực cân bằng.

  C. Trọng lực của quyển sách và lực ma sát. Đó là hai lực cân bằng.

  D. Trọng lực của quyển sách và lực đỡ của mặt bàn tác dụng lên quyển sách. Đó là hai lực cân bằng.

  @yin

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )