Mn giúp mình với Tính khối lượng của a.b.c a. 2,75mol Al (OH)3 b.2mol CuO c.5mol KMnO4

Question

Mn giúp mình với
Tính khối lượng của a.b.c
a. 2,75mol Al (OH)3
b.2mol CuO
c.5mol KMnO4

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-20T00:51:08+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:52:28+00:00

  Đáp án:

  \(a,\ m_{Al(OH)_3}=214,5\ g.\\ b,\ m_{CuO}=160\ g.\\ c,\ m_{KMnO_4}=790\ g.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a,\ m_{Al(OH)_3}=2,75\times 78=214,5\ g.\\ b,\ m_{CuO}=2\times 80=160\ g.\\ c,\ m_{KMnO_4}=5\times 158=790\ g.\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-20T00:53:04+00:00

  Đáp án:

   a) 214,5 b) 160 c) 790

  Giải thích các bước giải:

   a) mAl(OH)3 = 2.75 . 78 = 214,5 (g)

   b) mCuO = 2 . 80 = 160 (g)

   c) mKMnO4 = 5 . 158 = 790 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )