mn giúp mk vs ak! mk cảm ơn trước ! 1.nêu điểm giống và khác nhau giữa Mĩ và Nhật bản sau chiến tranh TGTN 2.nội dung của chính sách mới 3.điểm tiến

Question

mn giúp mk vs ak!
mk cảm ơn trước !
1.nêu điểm giống và khác nhau giữa Mĩ và Nhật bản sau chiến tranh TGTN
2.nội dung của chính sách mới
3.điểm tiến bộ và hạn chế của chính sách mới

in progress 0
Claire 1 năm 2021-11-21T06:48:55+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:50:38+00:00

  1. 

  * Giống nhau

  – Đều không bị chiến tranh tàn phá

  – Thu nhiều lợi nhuận sau chiến tranh: buôn bán vũ khí, bom, đạn dược,…

  * Khác nhau

  – Mĩ: 

  + Là nước thắng trận

  + Thu nhiều lợi nhuận sau chiến tranh: tiền bạc, thuộc địa

  – Nhật Bản:

  + Là nước thua trận sau chiến tranh

  + Phải bồi thường thiệt hại chiến tranh cho các nước thắng trận

  + Chịu nhiều điều khoản nặng nề trong hiệp ước vecxai – oasinhtơn

  2.

  Nội dung của chính sách kinh tế mới là:

  • Bãi bỏ trưng thu lương thực và thay thế bằng thu thuế lương thực ( sau khi nộp thuế lương thực quy định, nông dân sẽ được quyền sử dụng sản phẩm dư thừa).
  • Thực hiện tư do buôn bán, mở lại các chợ
  • Cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

  3. Tiến bộ:

  • Nhờ thực hiện chính sách kinh tế mới, nhất là nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó nền kinh tế tư nhân, đã đẩy mạnh nền sản xuất, phát triển lưu thông hàng hóa, làm cho nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh chóng. Đời sống nhân dân từ đó được cải thiện. Năm 1925, sản xuất công – nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh.
  • Chính sách kinh tế mới là sự đổi mới sáng tạo của Lê Nin và đất nước Xô viết.

  Hạn chế:

  Một số chính sách chưa thực hiện triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )