mn giúp mk vs đc k ạ

Question

mn giúp mk vs đc k ạ 1 bình có dung tích 4 lít chứa đầy nước và dầu tính khối lượng của cả bình nước và dầu. biết khối lượng của bình là 1,2kg.khối lượng riêng của nước và dầu lần lượt là 1000kg/m khối và 800kg/m khối. xét các trường hợp sau: a,thể tích dầu bằng thể tích nước b,khối lượng dầu bằng khối lượng nước

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-08T19:56:48+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T19:58:22+00:00

  a, Vì thể tích của dầu bằng thể tích của nước nên :

  $V_{d}$  = $V_{n}$ = 4/2 =2 (lít) = 0,002 m3

  Khối lượng của dầu là : 

  $m_{d}$ = $D_{d}$ . $V_{d}$ = 800. 0,002 = 1,6 ( kg)

  Khối lượng của nước là : 

  $m_{n}$ = $D_{n}$ . $V_{n}$ = 1000. 0,002 = 2 (kg)

  khối lượng của cả  bình nước và dầu là :

  1,6 + 2  +1,2 = 4,8 (kg)

  b,Gọi m1, m2 lần lượt là khối lượng của nước và dầu 

  Theo bài toán :

  $m_{n}$  = $m_{d}$

  Hay :$V_{n}$ .$D_{n}$ = $V_{d}$ .$D_{d}$

        $V_{n}$. 800 = $V_{d}$ . 1000

          $V_{n}$ . 4     =$V_{d}$. 5

  Suy ra : $V_{n}$ = 5/4 $V_{d}$ (1)

  Mà :

   $V_{n}$+$V_{d}$ = 4

  Thay vào (1) ta có :

  5/4 .$V_{d}$+ $V_{d}$=4

  9/4$V_{d}$ = 4

  $V_{d}$ = 4: 9/4 = 16/9 (lít)

                      = 16/9 . 0,001 (m3)

  Suy ra : $m_{d}$= $D_{d}$ . $V_{d}$= 1000 . 16/9 . 0,001 = 16/9 (kg)

  Vì khối lượng của dầu bằng khối lượng của nước nên :

  m = 2 . $m_{d}$ + $m_{b}$ = 32/9 +1,2 = 4 , 756 (kg)

   

  0
  2021-09-08T19:58:33+00:00

  Gọi m1, m2 lần lượt là khối lượng của nước và dầu 

  Ta có :

  m1 = V1 . D1

  m2 =V2 . D2

  Theo bài toán :

  m1 = m2

  Hay :V1.D1 = V2. D2

          V1. 800 = V2 . 1000

          V1 . 4     = V2. 5

  Suy ra : V1 = 5/4 V2 (1)

  Mà :

  V1+V2 = 4

  Thay vào (1) ta có :

  5/4 . V2 + V2 =4

  9/4 V2 = 4

  V2 = 4: 9/4 = 16/9 (lít)

                      = 16/9 . 0,001 (m3)

  Suy ra : m2 = D2 . V2 = 1000 . 16/9 . 0,001 = 16/9 (kg)

  Vì khối lượng của dầu bằng khối lượng của nước nên :

  m = 2 . m2 + mb = 32/9 +1,2 = 4 , 756 (kg)

  Cho mik câu tl hay nhất nha

  Chúc bạn học tốt ^_^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )