Mn giúp mk vs mai thi rồi. Câu hỏi. Châu đại dương gồm 4 nhóm đảo nào?

Question

Mn giúp mk vs mai thi rồi.
Câu hỏi. Châu đại dương gồm 4 nhóm đảo nào?

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-23T19:09:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:10:43+00:00

  Châu đại dương gồm 4 nhóm đảo : 

  +) Đảo lục địa

  +) Đảo núi lửa

  +) Rạn san hô

  +) Thềm san hô nâng cao. 

  0
  2021-08-23T19:11:25+00:00

  Châu Đại Dương gồm 4 đảo :

   -Đảo lục địa

  -Đảo núi lửa

  -Rạn san hô

  -Thềm san hô nâng cao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )