Mn oi đối vs hinn hoc cái này là j Ab/ ac ??? Zay cái này là j Bc^2 cái ^ là j mn

Question

Mn oi đối vs hinn hoc cái này là j
Ab/ ac ??? Zay cái này là j
Bc^2 cái ^ là j mn

in progress 0
Kylie 2 giờ 2021-10-24T01:23:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:24:03+00:00

  Đáp án: ab/ac là tỉ lệ hoặc tỉ số của 1 cạnh 

  Bc^2 là bình phương cạnh BC á bạn 

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )