Mn ơi giúp e với ạ Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói cán bộ nhà nước là “người đầy tớ” trung thành của nhân dân, Nhà nước là công cụ để nhân dân thực hiệ

Question

Mn ơi giúp e với ạ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói cán bộ nhà nước là “người đầy tớ” trung thành của nhân dân, Nhà nước là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Điêu này thể hiện đặc trưng nào trong bản chất giai cấp của nhà nước ta?
A Tính dân tộc.
B Tính nhân dân.
C Tính dân chủ.
D Tính xã hội
Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện thời gian nào?
A Thời kì giữa xã hội CSNT.
B Thời kì đầu CSNT.
C. Thời kì cuối CSNT
D Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ

in progress 0
Sadie 13 phút 2021-09-09T13:43:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:45:15+00:00

  1.C Tính dân chủ.

  2.B Thời kì đầu CSNT.

  Giải thích: Nhà nước ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, khi xã hội phân hóa thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hòa được.

                              (Chúc bạn học tốt)

  0
  2021-09-09T13:45:22+00:00

  1C

  2A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )