Mn ơi giúp em phân biệt động vật với thực vật nào

Question

Mn ơi giúp em phân biệt động vật với thực vật nào

in progress 0
Amara 6 ngày 2021-09-12T23:28:32+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:30:04+00:00

  1 Giống nhau:

  – Đều lớn lên và sinh sản

  – Đều cấu tạo từ tế bào

  2 Khác nhau:

  a)- Thực vật:

     +Tế bào có thành xenlulozo

     +Sống bằng cách tự dưỡng

     +Hầu hết không có khả năng di chuyển 

  b)- Động vật:

     + Tế bào không có thành xenlulozo

     + sống dị dưỡng

     + Tất cả đều di chuyển

     + Tất cả đều có hệ thống dây thần kinh và các giác quan

  0
  2021-09-12T23:30:22+00:00

  Đặc điểm giống nhau 

  – Điều là các cơ thể sống, điều được cấu tạo từ các tế bào.

  – Điều có sự lớn lên, sinh sản, cảm ứng.

  Đặc điểm khác nhau

  – Động vật: Có khả năng di chuyể, có hệ thần kinh và giác quan, sống dị dưỡng, ko có thành xenlulôzơ

  – Thực vật: Ko có khả năng di chuyển, Ko có hệ thần kinh và các giác quan, sống tự dưỡng, có thành xenlulôzơ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )