Mn ơi!! Giúp mìn vs với 1 điểm nằm ngoài 2 đường tròn ‘KHÔNG’ tiếp xúc thì vẽ được bao nhiêu tiếp tuyến ????

Question

Mn ơi!! Giúp mìn vs
với 1 điểm nằm ngoài 2 đường tròn ‘KHÔNG’ tiếp xúc thì vẽ được bao nhiêu tiếp tuyến ????

in progress 0
Clara 1 năm 2021-11-21T07:40:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:42:08+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Với mỗi đường tròn qua $1$ điểm ta chỉ vẽ được $2$ tiếp tuyến

  Ta có thể vẽ được $2$ tiếp tuyến khi điểm đó và $2$ tâm đường tròn thẳng hàng

                               $3$ tiếp tuyến khi $2$ tiếp tuyến kẻ qua điểm đó trùng nhau

                               $4$ tiếp tuyến khi tất cả tiếp tuyến phân biệt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )