mn ơi giúp mình vs. bạn nào biết làm câu nào thì làm. mn biết được bao nhiêu giải giúp mik vs. bài này mik làm để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. giúp mik v

Question

mn ơi giúp mình vs. bạn nào biết làm câu nào thì làm. mn biết được bao nhiêu giải giúp mik vs. bài này mik làm để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. giúp mik vs hứa vote 5 sao
Câu 1: trình bày đặt điểm tự nhiên Đông Nam Á.
vì sao cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á?
Câu 2: trình bày đặt điểm vị trí, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam?
Giải thích vị trí, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có thuận lợi và khó khăn gì trong công cuộc và bảo vệ tổ quốc?
Câu 3: trình bày đặt điểm lãnh thổ Việt Nam?
Câu 4: chứng minh rằng nguồn tài nguyên biển nước ta phong phú, đa dạng?
Câu 5: nêu vấn đề môi trường biển nước ta?
Câu 6: trình bày đặc điểm tài nguyên khoáng sản nước ta? phân tích một số nguyên nhân làm cạn kiệt tài nguyên khoáng sản nước ta?

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-12T00:15:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T00:16:52+00:00

    sao cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á? Câu 2: trình bày đặt điểm vị trí, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam? Giải thích vị trí, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có thuận lợi và khó khăn gì trong công cuộc và bảo vệ tổ quốc? Câu 3: trình bày đặt điểm lãnh thổ Việt Nam? Câu 4: chứng minh rằng nguồn tài nguyên biển nước ta phong phú, đa dạng? Câu 5: nêu vấn đề môi trường biển nước ta? Câu 6: trình bày đặc điểm tài nguyên khoáng sản nước ta? phân tích một số nguyên nhân làm cạn kiệt tài nguyên khoáng sản nước ta?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )