Mn ơi giúp mk với 1 ô tô đi từ A đến B với V trung bình là 36km/h sau đó lại đi từB đến C với V trung bình là 48km/h. Bt rằng quãng đg từ B đến C dài

Question

Mn ơi giúp mk với
1 ô tô đi từ A đến B với V trung bình là 36km/h sau đó lại đi từB đến C với V trung bình là 48km/h. Bt rằng quãng đg từ B đến C dài hơn quãng đg từ A đến B là 10 km nhưng ô tô lại đi hết ít thời gian hơn thời gian đã đi trên quãng đg từ Ađến B là 15 phút. Tính độ dài quãng đg A đến B mà ô tô đã đi nói trên

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-10T14:14:42+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T14:16:30+00:00

  Đáp án:

  Quãng đường $AB$ dài $66\ km$

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: $15$ phút $=\dfrac14$ giờ

  Gọi $x\ (km/h)$ là độ dài quãng đường $AB\quad (x> 0)$

  – Quãng đường $BC:\ x + 10\ (km)$

  – Thời gian đi từ $A$ đến $B:\ \dfrac{x}{36}\ (h)$

  – Thời gian đi từ $B$ đến $C:\ \dfrac{x+10}{48}\ (h)$

  Do thời gian đi từ $B$ đến $C$ ít hơn thời gian đi từ $A$ đến $B\ 15$ phút nên ta được phương trình:

  $\dfrac{x}{36} -\dfrac{x+10}{48}=\dfrac14$

  $\Leftrightarrow 4x – 3(x+10) = 36$

  $\Leftrightarrow x – 30 = 36$

  $\Leftrightarrow x = 66$ (nhận)

  Vậy quãng đường $AB$ dài $66\ km$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )