Mn ơi Mik tìm thời gian 2 xe gặp nhau nhưg giải pt thuờg ra cả 2 nghiệm đều dg hoặc đều âm thì giải tiếp như thế nào đây mn Mik sẽ vote 5ssao cho bn n

Question

Mn ơi
Mik tìm thời gian 2 xe gặp nhau nhưg giải pt thuờg ra cả 2 nghiệm đều dg hoặc đều âm thì giải tiếp như thế nào đây mn
Mik sẽ vote 5ssao cho bn nào giúp mik
C.on mn

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-02T15:11:13+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:12:56+00:00

  Đáp án:

  Nếu hai nghiệm đều dương thì bạn phải suy luận  để loại nghiệm thôi. 

  Ví dụ: Nghiệm này vượt quá giá trị cho phép, chưa thể gặp nhau, … 

  Nếu hai nghiệm đều âm, đương nhiên phải loại cả hai nghiệm đó và trả lời hai xe không thể gặp nhau.

  Tóm lại, bạn cho đề bài cụ thể để gíir thích.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )