Mn trả lời hộ cho mik hỏi : Hậu quả của chiến tranh thế giớI – từ đó rút ra bài học bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay… Cần gấp lắm các bạn giúp mik

Question

Mn trả lời hộ cho mik hỏi :
Hậu quả của chiến tranh thế giớI – từ đó rút ra bài học bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay…
Cần gấp lắm các bạn giúp mik đi ạ

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-23T03:10:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:11:28+00:00

  Hậu quả của chiến tranh thế giới

  13,6 triệu người chết , khoảng 20 triệu người bị tàn phế

  -Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, nhà máy bị phá hủy lên tới 338 tỷ USD

  -Số tiền các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh khoảng 85 tỉ USD.

  Bài học:

   –Giải quyết mọi  bất đồng, xung đột giữa các quốc gia, dân tộc bằng phương pháp đối thoại, hòa bình,…

  -Chính sách không can thiệp vào các sự kiện bên ngoài châu Âu,  tạo điều kiện cho khối phát xít mạnh tay hành động.

  0
  2021-09-23T03:11:44+00:00

  Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ 2: 

  + Là cuộc chiến tranh khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử: hơn 70 quốc gia tham chiến, 1700 triệu người bị cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần CTTG1. 

  + Chiến tranh kết thúc dẫn đến những thay đổi căn bản tình hình thế giới.

  Bài học rút ra từ chiến tranh thế giới thứ 2 đối với hòa bình nhân loại hiện nay:

  + Chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít là nguồn gốc của xâm lược, của chiến tranh thế giới.

  + Chống chủ nghĩa đế quốc,  chủ nghĩa phát xít bảo vệ hòa bình thế giới là nguyện vọng chung của loài người tiến bộ.

  + Việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là bằng chứng chứng minh sức sống của chủ nghĩa xã hội, hòa bình, dân chủ, độc lập dân tộc.

  + Sự thành lập mặt trận đồng minh chống phát xít là bằng chứng về khả năng hợp tác của các quốc gia có chế độ chính trị, xã hội khavs nhau để chống lại âm mưu gây chiến tranh xung đột, khủng bố, giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )