Mn trong vật lí “áp lực cũng chính là trọng lượng hay áp lực cũng chính là trọng lực ạ”

Question

Mn trong vật lí “áp lực cũng chính là trọng lượng hay áp lực cũng chính là trọng lực ạ”

in progress 0
Rose 4 tháng 2021-08-24T20:26:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:27:33+00:00

  Lực hút của Trái Đất làm vật nặng hơn vật này với vật khác -> trọng lực -> áp lực (vì trọng lực sẽ kéo vật này với vật khác với nhau sẽ tạo ra áp lực giữa 2 vật).

  0
  2021-08-24T20:27:37+00:00

  Áp lực là trọng lượng mà vật ép lên bề mặt bị ép thông qua trọng lực (lực hút của trái đất)

  Vì vậy:

  trọng lượng (kg).10 = Trọng lực => đây là áp lực. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )