Mng giúp mình bài hóa nhận biết ngắn này nha!!!! Bài tập : Trình bày phương pháp hóa học nhận biết hai chất khí metan CH4 và etilen C2H4 đựng trong c

Question

Mng giúp mình bài hóa nhận biết ngắn này nha!!!!
Bài tập : Trình bày phương pháp hóa học nhận biết hai chất khí metan CH4 và etilen C2H4 đựng trong các lọ bị mất nhãn. Viết PTHH xảy ra.

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-11-07T17:22:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:23:13+00:00

   Giải thích các bước giải:

  a.Ta cho  2 khí vào ống để  thử và dẫn dung dịnh  Br2 vào 2 ống khí nào làm mất màu  Br2 là Khí C2H4.

  C2H4+Br2——>C2H4Br2

   khí Còn lại là CH4.

  0
  2021-11-07T17:24:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a.Trích 2 khí vào ố/n để làm mẫu thử. Dẫn dd Br2 vào 2 ố/n,khí nào làm mất màu đ Br2 là Khí C2H4.

  C2H4+Br2——>C2H4Br2

  Còn lại là khí CH4.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )