MnO2+ HCl—->MnCl2+Cl2+H2O CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ

Question

MnO2+ HCl—->MnCl2+Cl2+H2O
CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-20T20:22:58+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:24:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cân bằng phương trình hóa học:

  $MnO_2+4HCl⇒MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

   

  0
  2021-09-20T20:24:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `MnO_2+4HCl→MnCl_2+Cl_2+2H_2O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )