Mô tả hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học khi: 1.Cho dây nhôm vào dung dịchđồng (II) clorua CuCl2. 2.Cho dung dịch bạc nitrat AgNO3 vào dun

Question

Mô tả hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học khi:
1.Cho dây nhôm vào dung dịchđồng (II) clorua CuCl2.
2.Cho dung dịch bạc nitrat AgNO3 vào dung dịch natri clorua NaCl.

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-11-26T17:55:10+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T17:56:36+00:00

  Đáp án:

  1/ 

  – Hiện tượng: Bột nhôm (Al) màu trắng tan dần trong dung dịch màu xanh lam của đồng II clorua (CuCl2), xuất hiện lớp đồng màu đỏ

  PTHH: 2Al + 3CuCl2 –> 2AlCl3 + 3Cu 

  2/ 

  – Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng AgCl

  PTHH: AgNO3 + NaCl –> AgCl ↓ + NaNO3 

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn.

  0
  2021-11-26T17:56:52+00:00

  Đáp án:

  2Al + 3CuCl2 = 2AlCl3 + 3Cu

  hiện tượng: Dung dịch AlCl3  không màu và chất rắn màu đỏ đó là đồng

  AgNO3+NaClAgCl+NaNO3

  hiện tượng:  Có kết tủa màu trắng là AgCl và dung dịch NaNO3cũng có màu trắng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )